درگاه ایدی پی راه اندازی شد

جهت فروش انلاین محصولات وب سایت اقدام به راه اندازی درگاه انلاین ایدی پی نمودیم.زین پس بصورت انلاین میتوان اقدام به خرید و دریافت مجصول مورد نظر کرد.