اقدام جهت اخذ نماد الکترونیک

جهت رفاه و اطمینان خاطر بیشتر مشتریان، اقدام به ثبت نام جهت اخد نماد اعتماد الکترونیک نمودیم که به محض حصول نتیجه، لوگوی آن در وبسایت قرار داده میشود.