شکایات

فرم شکایت (wmpurse)

در صورت به وجود امدن مشکل و تراکنش ناموفق می توانید ابتدا بر اساس سلسله مراتب شکایت خود را از طریق ایمیل : info@wmpurse.ir و یا تیکت وبسایت و یا چت انلاین موجود در وبسایت ویا شماره تماس 09384068106 به ما اطلاع دهید.

طی 24 ساعت کاری موظف به پیگیری شکایت مطرح شده و رفع نارضایتی مطروحه  میباشیم و اما در صورت باقی ماندن نارضایتی و عدم حل مشکل ، حق مطرح شدن شکایات کاربردر مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.